Minimimåt: Lax som inte håller en längd av 50 cm,
räknat från nosspetsen till sjärtfenans yttre spets
skall återutsättas. Detsamma gäller Öring som inte håller
en längd av 50 cm eller minimimått enligt gällande fiskestadga.
Utlekt lax, såkallad besa, skall åter utsättas.

Håll rent nere vid ån och på vägen dit.
Krokar och linor utgör stor fara för djuren.
I övrigt gäller allemansrätten.
Kortet återkallas om inte detta respekteras.😥