30/4 Håkan Roslin  Lax 6.9 kg  Spinn

1/5  Henrik Johansson Lax 6.4 kg Fluga

10/5 Alex Svensson Lax 4.7 kg Spinn

12/5 Johan Sandberg Lax ca 4.7 kg Spinn Återutsatt

19/5 Tommy Nordström Lax 6.0 kg Spinn

28/5 Alex Svensson Lax 4.5 kg Fluga Återsatt