Välkommen till vår webbsida

7/5 Alex Svensson Lax 6.0 kg spinn återutsatt
12/5 Alex Svensson Lax 4.5 kg spinn
13/5 Ola Jönsson Lax 4.0 kg spinn
20/5 Alex Svensson Lax 4.6 kg Spinn
24/5 Göran Palmqvist Lax 7.9 kg Spinn
25/5 Alex Svensson Lax 4.5 kg Spinn återutsatt
4/6  Alex Svensson Lax 4.5 kg Spinn återutsatt
13/6 Kurt Ottosson Lax 4.4 kg Spinn
15/7 Ola Jönsson Lax 2.5 kg spinn
19/8 Göran Palmqvist Öring 2.8 kg Spinn
19/8 Göran palmqvist Öring 2.0 kg Spinn återutsatt
18/9 Jonas Köpcke Öring 2.0 kg Spinn