Fisketidning

16/5  Mehmet Demir  Lax 8.0 kg spinn
28/5  Alex Svensson  Lax ca 6.0 kg spinn  Återutsatt
3/6   Alex Svensson  Lax  9.3 kg spinn
13/6 Mårten Dalqvist Lax ca 3.0 kg fluga Återutsatt
30/6 Alex Svensson  Lax ca 3.5 kg spinn Återutsatt
30/6 Alex Svensson  Lax ca 4.5 kg spinn Återutsatt
19/7 Ola Jönsson    Lax 2.0 kg  spinn
10/8 Alex Svensson Öring 3.5 kg spinn Återutsatt
18/8 Tommy Nordström Öring ca 2.7 kg fluga Återutsatt
18/8 Tommy Nordström Öring ca 2.0 kg fluga Återutsatt
25/8 Tommy Nordström Öring ca 1.5 kg fluga Återutsatt
28/8 Alex Svensson Öring ca 3.0 kg fluga Återutsatt
28/8 Tommy Nordström Öring ca 2.3 kg fluga Återutsatt
7/9  Simon Nilsson Öring 3.2 kg fluga
7/9 Fredrik Lundblad Lax ca 4.5 kg fluga Återutsatt
7/9 Fredrik Lundblad Regnbåge ca 1.5 kg fluga
17/9 Tommy Nordström öring  1.7 fluga Återutsatt
22/9 Alex Svensson Öring  3.0 kg spinn Återutsat   
24/9 Alex Svensson Öring 2.5 kg spinn Återutsatt                                       

Måndagen den 11 november